PERSONALEADMINISTRATION

Grønlands Erhverv afholder kursus i Personaleadministration herunder regler om persondata.

Målgruppe
Personale i private virksomheder, der varetager administrationen af løn og ansættelsesvilkår.

Forventet udbytte
Et indgående kendskab til de gældende overenskomster på det private arbejdsmarked samt kendskab til den relevante lovgivning der relaterer sig til medarbejdernes ansættelsesvilkår.

Indhold
De gældende overenskomster
Godtgørelse ved tjenesterejser
Tillidsmandsreglerne
Kort om beskatning af løngoder
Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
Landstingsforordning om ferie
Inatsisartutlov om orlov, barsel, dagpenge m.v.
Landstingslov om regulering af arbejdskraft
Lov om obligatorisk pension
Persondataloven
Informationssøgning

Varighed
2 dage

Tid og Sted:

Undervisere
Karsten Klausen, GE
Lars Krogsgaard-Jensen, GE

Cosmos & Co.