GRØNLANDS ERHVERVS BYGGELEDERUDDANNELSE

Struktur og indhold

Grønlands Erhvervs byggelederuddannelse består af 4 moduler plus to overbygningsmoduler.

Grundlæggende byggelederuddannelse:
Grundkursus i ledelse, Byggepladsstyring
Læs mere om AP 95 og Læs mere om Arbejdsmiljøuddannelsen for Koordinatorer.
Kurserne kan tages individuelt.

Udvidet byggelederuddannelse:
Grundlæggende byggelederuddannelsen kan suppleres med to overbygningsmodduler et i projektledelse og et i forhandlingsteknik 

Cosmos & Co.