Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af forslag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)

Høringsmateriale

Grønlands Erhverv har ikke nogen bemærkninger.

Cosmos & Co.