Nye standardvilkår til byggeriet

Byggeriet er i rivende udvikling både i omfang og kompleksitet i Grønland. Gennem mere end 25 år har aftalegrundlaget for byggerier i Grønland været baseret på AP95 – den grønlandske version af AB92. AP95 udmærker sig ved at tage særlige hensyn til en række særlige grønlandske forhold som for eksempel udfordringer med vejrliget, forsinket ankomst…