Høring over udkast til Bekendtgørelse for Grønland om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere (indberetningsbekendtgørelsen)

Høring over udkast til Bekendtgørelse for Grønland om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere (indberetningsbekendtgørelsen) (naalakkersuisut.gl)

Under henvisning til departementets mail af 25. august d.å. skal Grønlands Erhverv (GE) herved meddele, at GE ikke har bemærkninger til udkastet.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant

Cosmos & Co.